Činnosti s rizikem ohrožení zdraví, uvedených v kategorii 1, příloze č. 2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II, posuzujeme pouze na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb.

Práce

 • ve školách a školských zařízeních podle školského zákona
 • ve zdravotnictví (i např. uklízečka, recepční, atd.)
 • v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob
 • v dalších zařízeních obdobného charakteru

Činnosti epidemiologicky závažné

 • např. provozování stravovacích služeb
 • nakládání s potravinami
 • provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb

Obsluha

 • jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen
 • zdvihacích ramen
 • transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů
 • důlních těžních strojů
 • stavebních strojů

Obsluha a řízení

 • motorových a elektrických vozíků
 • vysokozdvižných vozíků

Řízení motorových vozidel, pokud řízení motorového vozidla je vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby (pozn. jedná se o tzv. řidiče referenty – tedy nikoli o profesionální řidiče apod. Typicky třeba obchodní reprezentant apod.).

Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům

Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), vysokonapěťových elektrických zařízení

Práce v hlubinných dolech

Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu

Práce záchranářů

Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí

Hlasová zátěž

Noční práce

Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví