COVID 19 – 14 DENNÍ KARANTÉNA PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ !!!

14 DENNÍ KARANTÉNA PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ !!!

Vláda rozhodla, že nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se bude kromě Itálie od 13. března 12.00 hodin nově vztahovat i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Karanténa se bude týkat dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR.

Toto opatření se netýká řidičů nákladních vozidel a autobusů, posádek dopravních letadel, strojvedoucích, vlakových čet a vozmistrů, lodních kapitánů a členů posádek plavidel a posádek vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu. Dále se netýká tzv. pendlerů, tedy pracovníků, kteří denně překračují hranici za prací. Mají se ale chovat s maximální obezřetností.

Ihned po návratu do České republiky oznamte tuto skutečnost svému praktickému lékaři TELEFONICKY, tedy bez osobního kontaktu – NECHOĎTE DO ORDINACE !!!

Po celou dobu od návratu  dodržujte karanténu!

POKUD SE U VÁS PO NÁVRATU ODKUDKOLIV OBJEVÍ TEPLOTA NAD 38°C, KONTAKTUJTE IHNED TELEFONICKY LINKU 112 !!!

Leave a reply