Smluvní pojišťovny
V současnosti máme uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami.

Nepojištěné pacienty nebo klienty jiných pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu dle provedených výkonů a vyšetření.


kód pojišťovny 111


kód pojišťovny 211


kód pojišťovny 205


kód pojišťovny 207

kód pojišťovny 213


kód pojišťovny 333