Krátký souhrn našich služeb

MEDIFA Radka Válková s.r.o. je obchodní název ordinací praktického lékaře pro dospělé. V Mostě, Bečově a Havrani zajišťujeme odbornou akutní léčbu a péči o chronicky nemocné.  Abyste nemuseli investovat další čas a peníze do „pobíhání“ z čekárny do čekárny, od lékaře k lékaři, provádíme v našich ordinacích odběry krve a následná vyhodnocování výsledků. Stejně tak provádíme přístrojová vyšetření, která budeme nadále rozšiřovat.
(Pro vyšší komfort a úsporu času zavádím objednávkový systém náštěv, léků, výpisů apod.)

S každým jednotlivcem, s každou rodinou pracujeme na programu preventivní péče o to nejcennější, co máme. O zdravý, aktivní život.  Změna životního stylu, stravovacích návyků, preventivní prohlídky a případné vhodné očkování Vás mohou ušetřit mnoha starostí, výdajů a životních neštěstí.

Nutná potvrzení, formuláře, posudky, výpisy a opisy se snažíme zajišťovat obratem, bez ohledu na maximální lhůty. (Nejsme úřad.)

Nové pacienty přijímáme po domluvě dle aktuálních kapacitních možností.

Další naší činností jsou pracovnělékařské služby (PLS), které nutně spadají do péče o Vaše zdraví, vždyť minimálně třetinu dne trávíme v práci. Ve spolupráci se zaměstnavateli a s Vámi, hodnotíme a redukujeme rizikové faktory a jejich vliv na Váš zdravotní stav. Pro Vás stejně jako pro zaměstnavatele je přece zásadní, abyste i po letech práce zůstali v dobré zdravotní kondici.