CENÍK VÝKONŮ nehrazených zdravotní pojišťovnou, platný od 1. 6. 2020

MEDIFA poskytuje registrovaným pacientům komplexní zdravotní péči plně hrazenou smluvními zdravotními pojišťovnami.
Nad rámec této plně hrazené péče poskytujeme pacientům níže uvedené výkony za přímou hotovostní platbu.

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou (neobsahuje cenu očkovací látky)
150,- Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500,- Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 65 let
Pouze za předpokladu, že máte platnou preventivní prohlídku, jinak se účtuje cena plná.
300,- Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 500,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství
400,- Kč
Vyšetření na vlastní žádost pacienta nebo organizace
– nesmluvní pracovnělékařské prohlídky u kategorie práce 1. (bez definovaných rizik)
– profesní prohlídky
– svářeči, řidiči, elektrikáři, obsluhy speciálních strojů a nástrojů

– vyšetření pro zdravotní účely, nehrazené z nemocenského pojištění (plastické-kosmetické operace, interupce, vyšetření před lázněmi u samoplátců)
– prohlídky pro sportovní účely
500,- Kč
Potvrzení (na dodaný tiskopis) o zdravotní způsobilosti na brigádu, tábor, sport apod. Nejedná se o posudek. 200,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium
100,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřebu závodní prohlídky 300,- Kč
Vyplnění tiskopisu na umístění do DD, ÚSP a pod.
200,- Kč
Opis očkovacího průkazu
200,- Kč
Vystavení náhradního hlášení PN (ztráta průkazu pracovní neschopnosti) 50,- Kč
Potvrzení pro Úřad práce na žádost pacienta
100,- Kč
Potvrzení o způsobilosti pro umístění do azylového domu
50,- Kč
Vypracování zprávy o bolestném dle nařízení vlády č. 276/2015Sb
Cena dle náročnosti práce. (Kalkulováno za každou započatou 1/4 hodinu práce.)
250,- Kč/15min
Vypracování zprávy o úrazu pro komerční pojišťovnu
Cena dle náročnosti práce. (Kalkulováno za každou započatou 1/4 hodinu práce.)
250,- Kč/15min  
Návštěva u pacienta mimo ordinační hodiny
1000,- Kč
Kopírování – 1 strana ČB 5,- Kč