OČKOVÁNÍ – jeden z nejvýznamnějších objevů lékařství

Vedle všeobecného zlepšení léčebných možností, hygieny a stravování, se právě očkování zasloužilo o zásadní snížení nemocnosti a úmrtnosti u mnoha infekčních onemocnění. Očkování patří k nejúčinnějším nástrojům preventivní medicíny.
Kdo se setkal s člověkem trvale postiženým po dětské obrně, kdo zná rodiče, jimž zemřelo dítě na meningokokovou infekci typu B, dokáže ocenit důležitost očkování proti takovým chorobám.
Kdo toto nezná, může být případně proti vakcinaci skepticky naladěný. Paradoxně vzniká takový postoj často právě díky významným úspěchům při očkování proti zákeřným chorobám. Strašlivé následky epidemií již nejsou vryty do pamětí obyvatel, proto je někdy laiky, ale i některými lékaři důležitost očkování zpochybňována a vedlejší účinky, ať už podložené nebo nepodložené, jsou zveličovány.

K nahlédnutí – zjednodušený princip očkování.

Očkovací plán pro dospělé – Pečujte o své zdraví AKTIVNĚ!

Onemocnění: Věk: 18 – 49 let 50 – 59 let 60 – 65 let od 65 let Komu očkování doporučujeme:
Chřipka
1 dávka ročně – říjen, listopad, …
rizikovým skupinám, těhotným, seniorům
Pneumokoková infekce 1 dávka (po vakcíně PNEUMO 23 přeočkování po 5 letech)
  rizikovým skupinám, seniorům
Tetanus přeočkování po 10 – 15 letech po 10 letech při přeočkování, nebo při poranění
Meningokoková infekce A, C, W135, Y 1 – 2 dávky, přeočkování po 5 letech mladým do 25 let, cestovatelům, rizikovým profesím
Meningokoková infekce B 1 – 2 dávky mladým do 25 let, cestovatelům, rizikovým profesím
Pásový opar XXX 1 dávka osobám nad 50 let věku
Černý kašel přeočkování po 10 – 15 letech širší rodině, která očekává miminko
Žloutenka typ A 2 dávky neočkovaným v dětství, cestovatelům, rizikovým profesím a při rizikovém chování
Žloutenka typ B 3 dávky
Žloutenka typ A + B 3 dávky
Klíšťová encefalitida 3 dávky,  přeočkování po 3, pak po 5 letech osobám, které mohou přijít do styku s klíštětem (i o dovolené)
Vzteklina 5 dávek postexpozičně nebo 3 dávky preexpozičně, přeočkování po 2 – 5 letech cestovatelům

Legenda:

Plně hrazená očkování ze zdravotního pojištění.
Plně hrazeno pacientům s určitými zdravotními problémy. Podrobnosti se dozvíte u zdravotní pojišťovny nebo v naší ordinaci. Ostatní pacienti si očkování hradí sami.
Očkování hrazená pecientem. Před očkováním si ověřte výši příspěvku, poskytovaného Vaší pojišťovnou.

Abychom Vám mohli doporučit optimální vakcínu a sdělit aktuální cenu, obraťte se prosím na naši ordinaci.