Odběry biologického materiálu a přístrojové vyšetření

Jednou ze stěžejních diagnostických metod využívaných v lékařství, je laboratorní vyšetření biologického materiálu, které nám pomáhá zachytit vznik závažných chorob nebo monitorovat jejich průběh.
Pro vyšší komfort (vše v jednom místě) provádíme odběry krve, moči, stolice a výtěry přímo v našich ordinacích. Část vzorků je vyhodnocena v ordinaci, část se převeze, k tomu určenými vozy, do laboratoře.

Pro získání nezkreslených laboratorních výsledků je potřeba dodržovat následující zásady.

Před odběrem krve:
– nesportujte,
nejezte tučná jídla,
nepijte alkohol,
– nejezte alespoň 12 hodin před odběrem, k odběru se dostavte na lačno,
– ráno vypijte alespoň ¼ litru vody,
– je vhodné, aby si diabetici přinesli svačinu, kterou mohou sníst ihned po odběru,
– nestyďte se říci sestře, pokud je Vám vedro, trpíte nevolností nebo se Vám motá hlava,
– po odběru si na dobu 5 minut přimáčkněte na místo vpichu polštářek

Postup při odběru moči:
– v noci před odběrem nepožívejte větší množství tekutin,
– k odběru se používá první ranní moč,
– před odběrem si dobře omyjte genitálie vodou a mýdlem,
– do sterilní nádobky zachyťte ca. 10 ml středního proudu moči (Tzn. první část vymočte do záchodu, další část do nádobky a zbytek opět do záchodu.),
– nádobku pečlivě uzavřete,
– n
a nádobku nalepte štítek s Vaším jménem a datem narození,
– m
oč dopravte neprodleně do naší ordinace

Přímo v ordinaci provádíme vyšetření biologického materiálu za pomoci moderního přístrojového vybavení a testů. V těchto případech je vyhodnocení prováděno okamžitě po odběru a výsledky jsou známy v řádu minut.

EKG – elektrokardiograf
Přiložením elektrod na hrudník a končetiny vyšetřujeme elektrickou aktivitu srdce.
EKG využíváme pro kontrolu činnosti srdce při akutních stavech, dále v rámci preventivních prohlídek, jako součást předoperačních vyšetření nebo pro kontrolu pacientů s vysokým tlakem.
Hlavní výhodou je pohotovost vyšetření při náhlé změně zdravotního stavu. Značná je také časová a finanční úspora, protože odpadá nutnost objednávání, dojíždění a vysedávání v čekárně odborného lékaře.  

CRP – C-reaktivní protein
Hladina CRP v krvi se rychle zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětů. Díky tomuto vyšetření tedy okamžitě zjistíme, jedná-li se o bakteriální nebo virovou infekci.  To je rozhodující pro případné efektivní nasazení antibiotik a pro kontrolu probíhající léčby.
Stačí kapka krve z prstu a výsledky jsou během několika minut k dispozici.

FOB Test
Imunochemický test pro určení přítomnosti krve ve stolici. Test tak umožňuje zjistit skryté (tzv. okultní) krvácení v trávicím traktu, které může být spojeno s mnoha onemocněními, např. divertikulitidou, kolorektálním karcinomem, polypy, Crohnovou nemocí.
Během prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný odběr provedete doma a poté přinesete zpět do ordinace. 

STREP Test
Jedná se o rychlý test sloužící k detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku. Tento test nám okamžitě odhalí, jedná-li se o streptokoky skupiny „A“, nebo o viry. Tomu se pak podřizuje následná léčba.

INR
Vyšetření srážlivosti krve používané nejčastěji k monitorování antikoagulační léčby warfarinem. Pomocí přístroje dokážeme přímo v ordinaci z kapky krve získat výsledek do 2 minut.

Glukometr
Přístroj pro měření hodnoty glykémie (hladina cukru v krvi), pro stanovení stačí kapka krve z bříška prstu a do pěti sekund máme výsledek.

Pulsní oxymetr
Monitoruje nasycení krve kyslíkem, to poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání. Nízká hodnota saturace hemoglobinu kyslíkem poukazuje na choroby dýchacích cest, astma, srdeční nedostatečnost atd.

Přístrojové vybavení našich ordinací neustále rozšiřujeme.