Potvrzování formulářů

Naším úkolem je také vyplňování, potvrzování, posuzování – formulářů, posudků, potvrzení, výpisů aj., které souvisí s Vaším zdravotním stavem ve vztahu různým aktivitám, povolením, úlevám apod. Nejfrekventovanější formuláře najdete na našich stránkách ke stažení.  Jejich stažení a následné vyplnění ve známém prostředí šetří čas a redukuje riziko chyby, či opomenutí uvedení důležitých údajů.
Velká část těchto služeb není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Řidičské průkazy
Prohlášení posuzované osoby k vydání, rozšíření, nebo prodloužení platnosti řidičského průkazu.

FORMULÁŘ – prohlášení způsobilosti řidiče

Na prohlídku si přineste:
– vyplněné prohlášení ke své zdravotní způsobilosti
– brýle, sluchadlo nebo jiné zdravotní kompenzační pomůcky máte-li je používat
– řidičský průkaz
– občanský průkaz
– kartičku pojištěnce
– hotovost na úhradu (Posudek není hrazen ze zdravotního pojištění.)

Zbrojní průkazy
Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně.

FORMULÁŘ – Prohlášení způsobilosti ZP

Na prohlídku si přineste:
– vyplněné prohlášení ke své zdravotní způsobilosti
– brýle, sluchadlo nebo jiné zdravotní kompenzační pomůcky máte-li je používat
– zbrojní průkaz
– občanský průkaz
– kartičku pojištěnce
– hotovost na úhradu (Posudek není hrazen ze zdravotního pojištění.)

Prohlášení osoby, která není registrována u praktického lékaře
Potřebujete lékařské potvrzení (pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, zaměstnání apod.), ale nejste registrováni u žádného praktického lékaře.

FORMULÁŘ PDF – Prohlášení pacienta bez praktického lékaře MEDIFA
FORMULÁŘ DOC – Prohlášení pacienta bez praktického lékaře MEDIFA

Stáhněte si a vytiskněte formulář, svědomitě jej vyplňte. Dále vyplňte formulář pro požadované potvrzení a dostavte se, nejlépe po objednání, se všemi požadovanými náležitostmi do naší ordinace.

Registrace nových pacientů
Formuláře se žádostí o registraci u praktického lékaře MEDIFA Radka Válková s.r.o. Podrobnosti najdete v sekci NAŠE SLUŽBY/NOVÍ PACIENTI.