Pracovnělékařské služby (PLS)

Cílem pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce nebo vlivem pracovního prostředí. Zajištění péče o zdraví při práci je povinností každého zaměstnavatele.
Ve spolupráci se zaměstnavateli a pracovníky zajišťujeme celý komplex pracovnělékařských služeb dle platné legislativy.
(Poptávkový formulář na smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb najdete níže.)

A) Bez uzavřené písemné smlouvy se zaměstnavateli

Na základě písemné žádosti zaměstnavatele (Ke stažení níže – Žádost a posudek pracovnělékařské prohlídky MEDIFA) provádíme vstupní, výstupní, preventivní a mimořádné pracovnělékařské prohlídky pro naše registrované pacienty u prací v kategorii 1, vyjma činností s rizikem ohrožení zdraví, uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II.
Ostatní pracovnělékařské služby nabízíme pouze na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb.

Pracovnělékařská prohlídka
Na prohlídku je bezpodmínečně nutné se objednat a přinést s sebou:

– předvyplněná žádost od zaměstnavatele 3 x (ke stažení níže)
– brýle, sluchadlo nebo jiné zdravotní kompenzační pomůcky, máte-li je používat
– přehled užívaných léků
– ranní moč
– eventuálně nové nálezy odborných lékařů, posudkové závěry apod.
– občanský průkaz
– kartička pojištěnce
– u vstupní prohlídky hotovost na úhradu (Pokud není zřejmé, že zaměstnavatel hradí automaticky i prohlídky vstupní.)
FORMULÁŘ DOCX – Žádost a Posudek pracovnělékařské prohlídky MEDIFA
FORMULÁŘ PDF – Žádost a Posudek pracovnělékařské prohlídky MEDIFA

Dále přikládáme formulář – Žádost o vypracování lékařského posudku, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
FORMULÁŘ DOCX – Žádost zda pozbytí zdravotní způsobilosti bylo pracovním úrazem nebo nemocí z povolání MEDIFA
FORMULÁŘ PDF – Žádost zda pozbytí zdravotní způsobilosti bylo pracovním úrazem nebo nemocí z povolání MEDIFA  

B) S uzavřenou smlouvou o zajištění pracovně lékařských služeb,

zajišťujeme komplexní preventivní pracovnělékařské služby, jejichž součástí je:
– hodnocení zdravotního stavu pracovníků za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
– hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
– provádění pracovnělékařských prohlídek 1. – 4. kategorie, včetně činností s rizikem ohrožení zdraví, výše vyloučených
– poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
– pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů
– školení v poskytování první pomoci

Pracovnělékařská prohlídka
Na prohlídku je bezpodmínečně nutné se objednat a přinést s sebou:

– předvyplněná žádost od zaměstnavatele 3 x (ke stažení níže)
– výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře, ne starší 90 dnů
– brýle, sluchadlo nebo jiné zdravotní kompenzační pomůcky, máte-li je používat
– přehled užívaných léků

– ranní moč
– eventuálně nové nálezy odborných lékařů, posudkové závěry apod.

– občanský průkaz
– kartička pojištěnce
– u vstupní prohlídky hotovost na úhradu (Pokud není zřejmé, že zaměstnavatel hradí automaticky i prohlídky vstupní.)
FORMULÁŘ DOCX – Žádost a Posudek pracovnělékařské prohlídky MEDIFA
FORMULÁŘ PDF – Žádost a Posudek pracovnělékařské prohlídky MEDIFA

Dále přikládáme formulář – Žádost o vypracování lékařského posudku, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
FORMULÁŘ DOCX – Žádost zda pozbytí zdravotní způsobilosti bylo pracovním úrazem nebo nemocí z povolání MEDIFA
FORMULÁŘ PDF – Žádost zda pozbytí zdravotní způsobilosti bylo pracovním úrazem nebo nemocí z povolání MEDIFA

Nezávazná poptávka na smluvní zajištění pracovnělékařských služeb: V současnosti bohužel neuzavíráme nové smlouvy!