Ordinace MOST – objednávkový systém

V mostecké ordinaci zavádíme několik možností jak Vám usnadnit a urychlit návštěvu u lékaře nebo zjednodušit vyřizování administrativních úkonů. Systém je velmi jednoduchý, má však svá jasná pravidla.

Návštěva ordinace je možná pouze po předchozím objednání!
Důležité je dostavit se nejméně 5 minut před smluveným termínem.

Pokud užíváte určité léky dlouhodobě, můžeme Vám zaslat recept elektronicky.
Pozor i zde je potřeba dodržet určitá pravidla.

Neztrácejte čas čekáním na vyhotovení výpisu. Objednejte si výpis elektronicky a ten pak bude připraven k pouhému vyzvednutí.